Skip to content

Laiteostojen sopimusehdot

1 Soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan DNA Oyj:n Vaihtokapula.fi -palvelun (jäljempänä Vaihtokapula) ja kuluttajien välisessä laitekaupassa, kun kuluttaja (jäljempänä myyjä) myy laitteensa DNA Oyj:lle.

2 Ostajan yritys- ja yhteystiedot

2.1 Ostajan nimi ja yhteystiedot

Laitteiden ostaja on DNA Oyj, Y-tunnus 0592509-6.

2.2 Ostajan päätoimipaikan yhteystiedot

DNA Oyj, PL 10 (Läkkisepäntie 21), 01044 DNA

Osoitteessa ei ole asiakaspalvelua eikä osoitteeseen oteta vastaan laitteita.

2.3 Asiakaspalvelun yhteystiedot

Yleisimmät kysymykset ja niiden vastaukset on koottu Vaihtokapulan verkkosivuille. Muissa asioissa Vaihtokapula palvelee puhelimitse (044 144 000) ja sähköpostitse osoitteessa asiakaspalvelu@vaihtokapula.fi.

Mikäli puhelinpalvelu on kiinni tai ruuhkainen, voi Vaihtokapulalle jättää soittopyynnön verkkosivujen yhteydenottolomakkeella. Soittopyynnöt käsitellään viipymättä saapumisjärjestyksessä.

3 Laiteostojen yleiset ehdot

Myyjä voi myydä Vaihtokapulalle vain laitteita, joihin hänellä on laillinen omistusoikeus. Vaihtokapula ei osta laitteita alaikäisiltä.

Kaupan toteutumisen ehtona on suomalainen pankkitili. Laitteesta maksettavaa kauppahintaa ei voida suorittaa ulkomaisille pankkitileille.

Vaihtokapula tai Vaihtokapulan edustaja tarkastaa myyjän henkilöllisyyden laitekaupan yhteydessä. Henkilöllisyyden tarkastamisella varmistetaan, että myyjä on täysi-ikäinen ja että laitteen myyjä on tarjouspyyntöön merkitty henkilö.

4 Kaupan kohde

Myytävän laitteen tulee täyttää suomalaisen lainsäädännön asettamat vaatimukset ja siitä on löydyttävä CE-merkintä.

Mikäli laitetta on korjattu tai siihen on vaihdettu osia, on korjaukset tehty laitevalmistajan alkuperäisillä varaosilla.

Vaihtokapula pidättää oikeuden kaupan perumiseen, mikäli kaupan kohteessa havaitaan kolmannen osapuolen varaosia, taikka jos kohde tai jokin sen osa on tuoteväärennös.

5 Puhelimen myyminen

Laitekaupassa noudatetaan ennalta määrättyä prosessia, josta voidaan poiketa kaupan osapuolten suostumuksella. Kaupanteon eri vaiheet on kuvattu kappaleissa 5.1–5.6.

5.1 Myyjän tarjouspyyntö

Laitteen myynti alkaa, kun myyjä tekee tarjouspyynnön kaupan kohteesta Vaihtokapulan verkkosivuilla tai toimipisteessä. myyjä täyttää myymänsä laitteen tekniset tiedot ja mahdollisesti havaitut viat ja puutteet mahdollisimman totuudenmukaisesti.

5.2 Ostotarjous

Vaihtokapula tekee annettujen tietojen pohjalta laitteesta ehdollisen ostotarjouksen. Ostotarjouksessa on määritelty kaupan kohde, hinta-arvio, tarjouksen voimassaolo ja muut ehdot sekä tarjouksen yksilöivä tarjousnumero.

Ostotarjouksessa annettu hinta-arvio ei ole sitova, vaan Vaihtokapulan paras näkemys kauppahinnasta ennen laitteen tarkempaa tutkimista. (ks. kohta 5.4 laitteen kuntotarkastuksesta).

Tarjous annetaan kirjallisesti esimerkiksi Vaihtokapulan verkkosivulla tai sähköpostitse.

5.3 Ehdollisen tarjouksen hyväksyminen ja laitteen toimittaminen

Myyjä voi hyväksyä Vaihtokapulan antaman ostotarjouksen sähköisesti Vaihtokapulan verkkosivuilla. Hyväksymisen jälkeen myyjä saa sähköpostitse kirjallisen vahvistuksen ehdollisen tarjouksen hyväksymisestä.

Hyväksyttyään ostotarjouksen myyjä toimittaa laitteen sovitussa määräajassa Vaihtokapulan tai sen edustajan toimipisteelle.

Laitteen toimittaminen Vaihtokapulalle toimii myyjän osalta sitovana tarjouksen hyväksymisenä. Toimittamisen jälkeen Vaihtokapulalla on oikeus ostaa asiakkaan laite ostotarjoukseen merkittyyn kauppahintaan.

Ostotarjous on myyjän vahvistuksesta huolimatta edelleen ehdollinen kuntotarkastukselle. Vaihtokapulalla on oikeus muuttaa tarjousta tai perua se, mikäli laitteen kuntotarkastuksessa havaitaan ostohintaan vaikuttavia tekijöitä.

5.4 Kuntotarkastus

Vaihtokapula tekee kaupan kohteelle täydellisen tyhjennyksen ja kuntotarkastuksen. Kaikki laitteessa olevat tiedot ja tiedostot poistetaan peruuttamattomasti.

Kuntotarkastuksen kohteena on laitteen ulkoasun lisäksi myös sen elektroniikka, osat ja toiminnot (mm. mikrofonit, kuulokkeet, antennit, anturit ja akun kunto).

Kuntotarkastuksen päätteeksi Vaihtokapula määrittelee kaupan kohteelle lopullisen ostohinnan perustuen Vaihtokapulan omiin kuntoluokka- ja laatustandardeihin sekä mahdollisiin laitteen korjaustarpeisiin.

5.5 Kaupan vahvistaminen

Mikäli kuntotarkastuksen päätteeksi määritetty ostohinta on suurempi tai yhtä suuri kuin myyjälle annettu ostotarjous, kaupat vahvistetaan ostohinnalla ilman myyjän erillistä hyväksyntää.

Vaihtokapula vahvistaa kaupan toteutumisen sähköpostitse, ja lähettää myyjälle kauppakirjan pysyvässä ja muuttumattomassa muodossa.

Jos määritelty ostohinta on matalampi kuin ehdollisen ostotarjouksen hinta-arvio, ei kauppoja vahvisteta. Vaihtokapula peruu ostotarjouksensa ja pyrkii tekemään kaupan kohteesta uuden tarjouksen. Ks. kappale 6 – Tarjouksen peruminen ja muuttaminen.

5.6 Maksaminen

Kaupan vahvistamisen jälkeen Vaihtokapula maksaa sovitun kauppahinnan asiakkaan tilille. Tilisiirto käynnistetään viimeistään viikon kuluessa kaupan vahvistamisesta.

Maksu välitetään myyjälle yksinomaan myyjän antaman IBAN-tilinumeron perusteella. Jos maksu ohjautuu virheellisesti väärälle tilille myyjän antamien väärien tietojen takia, Vaihtokapula ei ole velvollinen korjaamaan tilannetta tai maksamaan kauppahintaa uudelleen.

6 Tarjouksen peruminen ja muuttaminen

Jos kuntotarkastuksessa kaupan kohteessa tai sen ominaisuuksissa, kunnossa tai laadussa havaitaan ostohintaa laskevia poikkeavuuksia, tai jos laitteen arvo on muusta syystä arvioitua matalampi, on Vaihtokapulalla oikeus perääntyä kaupasta.

6.1 Alennettu tarjous

Mikäli kaupan kohteesta annettu ostotarjous joudutaan perumaan, Vaihtokapula pyrkii tekemään uuden ostotarjouksen alkuperäistä alemmalla hinnalla. Ostotarjous annetaan kirjallisesti sähköpostilla.

Myyjän hyväksyessä uuden ostotarjouksen, kaupan vahvistaminen ja maksaminen suoritetaan kappaleessa 5 kuvatun prosessin mukaisesti.

6.2 Alennetun ostotarjouksen hylkääminen

Mikäli myyjä ei hyväksy alennettua ostotarjousta, laite palautetaan myyjälle Vaihtokapulan käyttämän kuljetusyhtiön välityksellä myyjän ilmoittamaa osoitetta lähimpään toimipisteeseen tai pakettiautomaattiin. Toimituksesta ei peritä maksua.

Jos myyjä jättää palautettavan laitteensa noutamatta ja laite palautuu takaisin lähettäjälle (Vaihtokapulalle), voi myyjä hakea laitteensa Vaihtokapulan varastolta tai erikseen sovittavalta muulta toimipisteeltä kuuden kuukauden ajan.

7 Myyjän vastuut ja velvollisuudet

7.1 Yleiset vastuut ja velvollisuudet

Myyjä vastaa siitä, että hänellä on laillinen omistusoikeus kaupan kohteeseen, eikä hänellä ole sopimuksellisia tai lakiin perustuvia rajoitteita sen myymiseen.

Myyjän on tarjouspyyntöä tehdessään kerrottava kaupan kohteesta mahdollisimman tarkasti. Laitteen tiedetyt viat, poikkeamat ja puutteet tulee ilmoittaa Vaihtokapulalle totuudenmukaisesti tarjouspyyntöä jättäessä.

Myyjä vastaa tarjouksen vahvistamisen yhteydessä annetun pankkiyhteyden sekä yhteystietojensa oikeellisuudesta.

Mikäli laite on käytössä arvonlisäverollisessa liiketoiminnassa, on myyjän ilmoitettava asiasta Vaihtokapulalle.

7.2 Puhelimen yleiskunto ja varusteet

Myytävä laite toimitetaan Vaihtokapulalle sellaisenaan ilman lisävarusteita. Puhelin tulee olla päällisin puolin puhdas ja siisti. Myyjä poistaa puhelimesta suojakuoret, tarrat ja näytönsuojakalvot ennen laitteen luovutusta.

Mikäli kaupan kohteena on uusi käyttämätön laite, se toimitetaan Vaihtokapulalle mukana kuuluvine lisävarusteineen alkuperäisessä myyntipakkauksessaan.

7.3 Laitteen tyhjentäminen ja varmuuskopiointi

Laite tulee tyhjentää henkilökohtaisista tiedoista ja palauttaa tehdasasetuksiin ennen sen toimittamista Vaihtokapulalle.

Myyjä vastaa laitteessa olevien tietojen varmuuskopioinnista ja mahdollisesta palauttamisesta myöhemmin.

Vaihtokapula ei missään tilanteessa vastaa menetetyistä tiedoista, tai tietojen menettämisestä seuranneista taloudellisista tai aineellisista vahingoista.

7.4 Ohjelmistolukot

Vaihtokapula ostaa vain laitteita, joiden etälukitus-, etähallinta- ja seurantapalvelut (jäljempänä ohjelmistolukot) on kytketty pois päältä.

Esimerkiksi Applen iCloud ja Etsi iPhoneni -toiminto (Find my iPhone), Googlen FRP (Factory Reset Protection) ja Samsungin Knox -palvelut ovat ohjelmistolukkoja, jotka estävät laitteen käyttämisen ja myymisen edelleen. Edellä mainittu lista koostuu yleisimmistä ohjelmistolukoista eikä ole tyhjentävä.

Laitteeseen mahdollisesti jääneet ohjelmistolukot pyritään ensisijaisesti poistamaan myyjän avustuksella. Myyjällä on velvollisuus auttaa työssä joko poistamalla ohjelmistolukot itse tai kertomalla lukituksen poistoon tarvittavat salasanat ja avaimet. Mikäli ohjelmistolukkoja ei saada poistettua, Vaihtokapula peruu antamansa ostotarjouksen.

Jos ostotarjous peruuntuu ohjelmistolukon takia, on Vaihtokapulalla oikeus periä myyjältä 50 euron peruutusmaksu laitteen käsittelystä, tarkastuksesta ja kuljetuksesta.

7.5 Vastuut kaupan vahvistamisen jälkeen

Myyjä myy laitteen Vaihtokapulalle ilman virhevastuuta. Kun Vaihtokapula on vahvistanut kaupan, vastuu laitteen kunnosta ja toiminnasta siirtyy Vaihtokapulalle.

8 Peruutusehdot

Kaupan kohteesta annettu ehdollinen ostotarjous ei sido kumpaakaan kaupan osapuolta.

8.1 Peruminen ennen laitteen luovutusta

Laitekaupan peruminen on aina maksutonta ennen laitteen toimittamista Vaihtokapulalle. Kauppa peruuntuu automaattisesti, mikäli laitetta ei toimiteta Vaihtokapulalle ostotarjouksen voimassaoloaikana.

8.2 Peruminen laitteen luovutuksen jälkeen

Kaupan kohteen luovuttaminen Vaihtokapulalle tai sen edustajalle toimii myyjän osalta kaupan hyväksymisenä. Laitteen luovutuksen jälkeen Vaihtokapulalla on aina oikeus ostaa laite maksamalla asiakkaalle ostotarjouksessa ilmoitettu kauppahinta.

Jos myyjä haluaa laitteen luovutuksen jälkeen peruuttaa kaupan, on Vaihtokapulalla oikeus periä myyjältä 50 euron peruutusmaksu laitteen käsittelystä, tarkastuksesta ja kuljetuksesta.

8.3 Peruminen alennetun tarjouksen jälkeen

Jos Vaihtokapula on perunut kaupan kohteesta annetun ostotarjouksen ja myyjälle on annettu uusi ostotarjous, ei uuden tarjouksen hylkäämisestä aiheudu myyjälle kuluja.

Poikkeuksen edelliseen muodostaa selvästi tahallinen tai toistuva toiminta, jossa myyjä antaa kaupan kohteesta virheellisiä tietoja. Mainitun kaltaisissa tapauksissa on Vaihtokapulalla oikeus periä myyjältä 50 euron peruutusmaksu laitteen käsittelystä, tarkastuksesta ja kuljetuksesta.

9 Erimielisyydet

Myyjällä on oikeus saattaa Vaihtokapulan kanssa tekemäänsä sopimusta koskeva erimielisyys käsiteltäväksi Kuluttajariitalautakuntaan, jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla.

Kuluttajariitalautakunnan päätökset ovat luonteeltaan suosituksia. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn myyjän tulee olla yhteydessä Kilpailu- ja Kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan.

10 Muutokset ja voimassaolo

Nämä ehdot ovat voimassa 1.3.2024 alkaen toistaiseksi. Vaihtokapula pidättää oikeuden muuttaa ehtoja. Ehtojen muutoksista ei tiedoteta erikseen. Kutakin kauppaa koskevat ehdot ovat saatavilla ostotarjouksen hyväksymisen yhteydessä Vaihtokapulan verkkosivuilla.