Placeholder Etämyynnin tilaus- ja toimitusehdot — Vaihtokapula
Skip to content

Etämyynnin tilaus- ja toimitusehdot

Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan DNA Oyj:n Vaihtokapula.fi -palvelun (jäljempänä Vaihtokapula) kuluttajille suuntaamaan etämyyntiin. Etämyynnillä tarkoitetaan esimerkiksi verkkokaupassa, puhelimitse, sähköpostitse tai chatin kautta tehtyjä tilauksia.

Myyjän yritys- ja yhteystiedot

Myyjän nimi ja yhteystiedot

Vaihtokapulan laitteiden ja palveluiden myyjä on DNA Oyj, Y-tunnus 0592509-6.

Yrityksen päätoimipaikan yhteystiedot

DNA Oyj, PL 10 (Läkkisepäntie 21), 01044 DNA

Osoitteessa ei ole asiakaspalvelua eikä osoitteeseen oteta vastaan asiakaspalautuksia.

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Yleisimmät tilauksia, tuotteita ja toimituksia koskevat kysymykset ja niiden vastaukset on koottu Vaihtokapulan verkkosivuille. Muissa asioissa ja ongelmatilanteissa asiakaspalvelun ensisijainen yhteydenottokanava on vaihtokapula.fi -verkkosivuilla oleva yhteydenottolomake. Asiakaspalvelu palvelee myös sähköpostitse ja puhelimitse: asiakaspalvelu@vaihtokapula.fi, 044 901 6066.

Mikäli puhelinpalvelu on ruuhkainen, jätä soittopyyntö ja yhteystietosi verkkosivujen yhteydenottolomakkeella. Asiakaspalvelu on sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Peruutusehdot

Peruutusoikeus

Kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaan kuluttajalla on etämyynnissä oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä 14 päivän määräajassa. Tavaran osalta 14 päivän peruutusaika alkaa, kun asiakas on vastaanottanut tilauksen.

Peruutusilmoituksen tekeminen

Peruutusoikeuden hyödyntäminen tulee tehdä vaihtokapula.fi -verkkosivuilta löytyvällä yhteydenottolomakkeella tai peruutuslomakkeella. Pelkkää tuotteen noutamatta jättämistä ei katsota kaupan peruuttamiseksi.

Asiakkaan vastuu vastaanotetusta laitteesta

Vastaanotettua laitetta tulee käsitellä huolellisesti ja se on pidettävä olennaisesti muuttumattomana siihen saakka, kunnes asiakas on päättänyt pitää laitteen.

Jos asiakas haluaa palauttaa laitteen ja saada laitteesta maksamansa hinnan kokonaan takaisin, tulee asiakkaan varmistaa, että laite ja sen myyntipakkaus ovat olennaisesti muuttumattomia sekä myyntikelpoisia.
Laitteeseen voi tutustua pintapuolisesti.

Käyttöönotetun laitteen palauttaminen

Jos asiakas ottaa laitteen käyttöönsä, voidaan häneltä periä laitteen arvonalennus ja/tai myyntikuntoon saattamisen toimenpidekustannukset aina laitteen täyteen hintaan asti. Laitteen käyttönä pidetään esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä:

 • Virran kytkeminen päätelaitteeseen,
 • Näytön päällä olevan suojakalvon tai muun vastaavan suojan poistaminen,
 • Päätelaitteen akun lataaminen,
 • Find My iPhone tai muun vastaavan sijainnin seurannan tai etälukituspalvelun käyttöönotto,
 • SIM-kortin tai muun vastaavan älykortin asettaminen laitteeseen,
 • Tietojen tai tiedostojen tallentaminen laitteen sisäiseen muistiin,

Edellä mainittujen lisäksi laite tulkitaan asiakkaan käyttämäksi, mikäli se palautetaan ilman toimitussisältöön kuulunutta myyntipakkausta, käyttöohjeita, johtoja, kuulokkeita tai muita vastaavia lisätarvikkeita. Puutteellisesti palautetuista tilauksista ei hyvitetä täyttä hintaa.

Asiakkaan on ehdottomasti huolehdittava laitteen seurantapalvelun (esim. Applen Find My iPhone) ja muiden pilvipalveluiden poistamisesta. Palvelun poistaminen jälkikäteen asiakkaan avustuksella veloitetaan huoltotyönä. Mikäli seurantapalvelua ei saada kytkettyä pois päältä, ei tilausta voi perua.
Näissä tapauksissa laite palautetaan asiakkaalle ja asiakas vastaa toimituskuluista.

Laitteen palauttaminen peruutuksen yhteydessä

Mikäli tilaus perutaan, on asiakkaan palautettava vastaanottamansa laite
noutopisteeseen viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Asiakas vastaa tuotteen mahdollisista postitus- tai kuljetuskuluista noutopisteelle.

Palautusten käsittely

Vaihtokapula käsittelee palautukset viipymättä saapumisjärjestyksessä. Palautuksiin liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä Vaihtokapulan asiakaspalveluun.

Virhevastuu

Vaihtokapula on vastuussa myymiensä tavaroiden ja laitteiden virheistä kuluttajansuojalain säännösten mukaisesti.

Vaihtokapula -palvelussa myydään käytettyä tavaraa. Käytetty tavara ei ole uudenveroinen, ja siksi käytettynä ostetussa tavarassa voi olla vikoja, jotka johtuvat käytöstä ja luonnollisesta kulumisesta, mutta eivät ole kuluttajansuojalain tarkoittamia tavaran virheitä.

Mikäli tuotteesta löytyy vika, joka oli olemassa jo tuotetta ostaessa, tulee asiasta ilmoittaa viipymättä Vaihtokapulan asiakaspalveluun.
Vikatapaukset käsitellään yksilökohtaisesti. Tuotteen viat tarkastetaan noin viikon kuluessa tuotteen palautuksesta ja mahdollinen maksun palautus suoritetaan vasta tarkastuksen jälkeen.

Mikäli tarkastuksessa ilmenee, että asiakkaan havaitsema laitevika johtuu esimerkiksi kastumisesta, iskusta tai muunlaisesta asiakkaan tekemästä käyttövirheestä, ei hyvitystä suoriteta. Näissä tapauksissa laite toimitetaan takaisin asiakkaalle ja asiakkaalta veloitetaan 25 euron toimitus- ja tarkastuskulut.

Laitteen takuu

Käyttämättömien laitteiden takuu

Käytettyjen laitteiden lisäksi Vaihtokapula myy myös käyttämättömiä ns. outlet-tuotteita. Mikäli muuta ei mainita, on näillä tuotteilla 12 kuukauden takuu, jonka osalta noudatetaan valmistajan takuuehtoja. Takuuaika alkaa laitteen luovutushetkestä.

Erikseen myytävä lisätakuu

Käytetyillä laitteilla ei lähtökohtaisesti ole takuuta, ellei sellaisesta ole erikseen sovittu. Vaihtokapula voi myydä erilaisia takuupalveluita käytetylle laitteelle. Takuun hinnasta, kattavuudesta ja muista ehdoista sovitaan erikseen kaupanteon yhteydessä.

Asiakkaan vastuut takuuhuollon yhteydessä

Jos laite toimitetaan takuuhuoltoon tai - korjaukseen, vastaa asiakas siitä, että hänellä on riittävät varmuuskopiot niistä ohjelmista, tiedostoista ja muusta informaatiosta, joka on tallennettu laitteeseen. Vaihtokapula ei ole vastuussa huollon aikana puhelimesta mahdollisesti katoavista tiedoista.

Rajaukset

Takuu kattaa takuuaikana ilmenevät laiteviat, jotka eivät ole aiheutuneet laitteen epäasianmukaisesta käytöstä. Takuu ei koskaan kata seuraavia vikoja:

 • Akun normaali kuluminen
 • Näytön tai takalasin rikkoutuminen
 • Kosteusvauriot
 • Ohjelmistoviat

Takuun voimassaolo raukeaa seuraavissa tilanteissa:
Laitteeseen on tullut vaurioita mekaanisesta rasituksesta

 • Laite on kastunut
 • Laitteen ohjelmistoa on muutettu laitevalmistajan ohjeiden vastaisesti
 • Laitetta on huollettu tai muutettu itse tai kolmannen osapuolen toimesta

Takuu ei kata puhelimen vikaantumisesta aiheutuneita epäsuoria, taloudellisia tai tiedostojen tuhoutumisesta aiheutuneita vahinkoja.

Erimielisyydet

Asiakkaalla on oikeus saattaa Vaihtokapulan kanssa tekemäänsä sopimusta koskeva erimielisyys käsiteltäväksi Kuluttajariitalautakuntaan (www. kuluttajariita.fi), jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla.

Kuluttajariitalautakunnan päätökset ovat luonteeltaan suosituksia. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)

Tilausehtojen muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa tilaus- ja toimitusehtoja. Ehtojen muutoksista ei tiedoteta erikseen. Kutakin tilausta koskevat ehdot ovat saatavilla tilauksentekohetkellä Vaihtokapulan verkkosivuilla.

Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.1.2023 ja ovat voimassa toistaiseksi.