Skip to content

Etämyynnin tilaus- ja toimitusehdot

Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan DNA Oyj:n Vaihtokapula.fi -palvelun (jäljempänä Vaihtokapula) kuluttajille suuntaamaan etämyyntiin. Etämyynnillä tarkoitetaan esimerkiksi verkkokaupassa, puhelimitse, sähköpostitse tai chatin kautta tehtyjä tilauksia.

Myyjän yritys- ja yhteystiedot

Myyjän nimi ja yhteystiedot

Vaihtokapulan laitteiden ja palveluiden myyjä on DNA Oyj, Y-tunnus 0592509-6.

Yrityksen päätoimipaikan yhteystiedot

DNA Oyj, PL 10 (Läkkisepäntie 21), 01044 DNA

Osoitteessa ei ole asiakaspalvelua eikä osoitteeseen oteta vastaan asiakaspalautuksia.

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Yleisimmät tilauksia, tuotteita ja toimituksia koskevat kysymykset ja niiden vastaukset on koottu Vaihtokapulan verkkosivuille. Muissa asioissa ja ongelmatilanteissa asiakaspalvelun ensisijainen yhteydenottokanava on vaihtokapula.fi -verkkosivuilla oleva yhteydenottolomake. Asiakaspalvelu palvelee myös sähköpostitse ja puhelimitse: asiakaspalvelu@vaihtokapula.fi, 044 144 000.

Peruutusehdot

Peruutusoikeus

Kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaan kuluttajalla on etämyynnissä oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä 14 päivän määräajassa. Tavaran osalta 14 päivän peruutusaika alkaa, kun asiakas on vastaanottanut tilauksen.

Peruutusilmoituksen tekeminen

Peruutusoikeuden hyödyntäminen tulee tehdä vaihtokapula.fi -verkkosivuilta löytyvällä yhteydenottolomakkeella tai peruutuslomakkeella. Pelkkää tuotteen noutamatta jättämistä ei katsota kaupan peruuttamiseksi.

Asiakkaan vastuu vastaanotetusta laitteesta

Vastaanotettua laitetta tulee käsitellä huolellisesti ja se on pidettävä olennaisesti muuttumattomana siihen saakka, kunnes asiakas on päättänyt pitää laitteen.

Jos asiakas haluaa palauttaa laitteen ja saada laitteesta maksamansa hinnan kokonaan takaisin, tulee asiakkaan varmistaa, että laite ja sen myyntipakkaus ovat olennaisesti muuttumattomia sekä myyntikelpoisia.
Laitteeseen voi tutustua pintapuolisesti.

Käyttöönotetun laitteen palauttaminen

Asiakas voi kokeilla ja käyttää ostamaansa laitetta lakisääteisen 14 päivän palautusajan aikana. Jos asiakas haluaa kokeilunsa jälkeen käyttää palautusoikeuttaan, tekee Vaihtokapula laitteelle laatutarkastuksen ennen kaupan peruutusta. Tarkastus tehdään viikon kuluessa laitteen palautuksesta. Mikäli tarkastuksessa ei havaita puutteita, tilitetään kauppasumma asiakkaalle kokonaisuudessaan.

Käyttöönotettua laitetta palautettaessa asiakkaan tulee kiinnittää huomiota siihen, että laite on samassa kunnossa kuin luovutushetkellä. Tämä tarkoittaa, mm. että 1) laite on ehjä ja ulkoisesti muuttumaton; 2) laitteen muisti on tyhjennetty; 3) laitteen mukana toimitetut tarvikkeet ja myyntipakkaus palautetaan ehjinä.

Asiakkaan on ehdottomasti huolehdittava laitteen seurantapalvelun (esim. Applen Find My iPhone) ja muiden pilvipalveluiden poistamisesta. Palveluiden poistaminen jälkikäteen asiakkaan avustuksella veloitetaan huoltotyönä. Mikäli palveluita ei saada poistettua, laitteen palautusoikeus evätään.

Kaikki 14 päivän palautusaikana tulleet muutokset laitteeseen ja toimitussisältöön voidaan lukea asiakkaan aiheuttamiksi laatuvirheiksi. Laatuvirheitä sisältävistä palautuksista ei hyvitetä täyttä kauppasummaa. Vaihtokapulalla on oikeus veloittaa asiakkaalta laatuvirheiden aiheuttamat korjauskustannukset tai laitteen arvonalenema aina laitteen täyteen kauppasummaan asti. Palautusoikeus voidaan myös evätä kokonaan.

Jos asiakas haluaa laatutarkastuksen jälkeen perua palautuksensa, tai jos tarkastus johtaa palautusoikeuden eväämiseen, on Vaihtokapulalla oikeus veloittaa asiakkaalta 25 € suuruinen korvaus suorittamastaan tarkastustyöstä, sekä laitteen toimituskulut asiakkaalle.

Laitteen palauttaminen peruutuksen yhteydessä

Mikäli tilaus perutaan, on asiakkaan palautettava vastaanottamansa laite
noutopisteeseen viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Asiakas vastaa tuotteen mahdollisista postitus- tai kuljetuskuluista noutopisteelle.

Palautusten käsittely

Vaihtokapula käsittelee palautukset viipymättä saapumisjärjestyksessä. Palautuksiin liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä Vaihtokapulan asiakaspalveluun.

Virhevastuu

Vaihtokapula on vastuussa myymiensä tavaroiden ja laitteiden virheistä kuluttajansuojalain säännösten mukaisesti.

Vaihtokapula -palvelussa myydään käytettyä tavaraa. Käytetty tavara ei ole uudenveroinen, ja siksi käytettynä ostetussa tavarassa voi olla vikoja, jotka johtuvat käytöstä ja luonnollisesta kulumisesta, mutta eivät ole kuluttajansuojalain tarkoittamia tavaran virheitä.

Mikäli tuotteesta löytyy vika, joka oli olemassa jo tuotetta ostaessa, tulee asiasta ilmoittaa viipymättä Vaihtokapulan asiakaspalveluun. Vikatapaukset käsitellään yksilökohtaisesti. Tuotteen viat tarkastetaan noin viikon kuluessa tuotteen palautuksesta ja mahdollinen maksun palautus suoritetaan vasta tarkastuksen jälkeen.

Mikäli tarkastuksessa ilmenee, että asiakkaan havaitsema laitevika johtuu esimerkiksi kastumisesta, iskusta tai muunlaisesta asiakkaan tekemästä käyttövirheestä, ei hyvitystä suoriteta. Näissä tapauksissa laite toimitetaan takaisin asiakkaalle ja asiakkaalta veloitetaan 25 euron toimitus- ja tarkastuskulut.

Laitteen takuu

Mikäli laitteella on takuu, ilmoitetaan sen kesto Vaihtokapulan verkkokaupassa laitteen tuotetiedoissa. Takuu kattaa laiteviat, jotka eivät ole aiheutuneet laitteen epäasianmukaisesta käytöstä. Takuu ei koskaan kata seuraavia vikoja:

  • Akun normaali kuluminen
  • Näytön tai takalasin rikkoutuminen
  • Kosteusvauriot
  • Ohjelmistoviat

Takuun voimassaolo raukeaa seuraavissa tilanteissa:

  • Laitteeseen on tullut vaurioita mekaanisesta rasituksesta.
  • Laite on kastunut.
  • Laitteen ohjelmistoa on muutettu laitevalmistajan ohjeiden vastaisesti.
  • Laitetta on huollettu tai muutettu itse tai kolmannen osapuolen toimesta.

Takuu ei koskaan kata puhelimen vikaantumisesta aiheutuneita epäsuoria, taloudellisia tai tiedostojen tuhoutumisesta aiheutuneita vahinkoja.

Takuulaajennukset

Vaihtokapulan myöntämä takuu voi myös sisältää normaalia tuotetakuuta laajentavia elementtejä. Laajennukset voivat koskea esimerkiksi takuuaikaa, takuun kattavuutta tai takuuhuollon yhteydessä tuotettavia lisäpalveluita.

Takuulaajennuksia ja tuoteturvaa voidaan myös myydä kertamaksullisina tai kuukausiveloitteisina palveluina. Tuotteeseen mahdollisesti kuuluvat tai siihen lisämaksua vastaan liitettävät takuulaajennukset kuvataan tuotetiedoissa ja verkkosivuilla.

Asiakkaan vastuut takuuhuollon yhteydessä

Jos laite toimitetaan takuuhuoltoon tai -korjaukseen, vastaa asiakas siitä, että hänellä on riittävät varmuuskopiot laitteeseen tallennetuista ohjelmista, tiedostoista ja muusta informaatiosta. Vaihtokapula ei ole vastuussa huollon aikana katoavista tiedoista.

Erimielisyydet

Asiakkaalla on oikeus saattaa Vaihtokapulan kanssa tekemäänsä sopimusta koskeva erimielisyys käsiteltäväksi Kuluttajariitalautakuntaan, jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla.

Kuluttajariitalautakunnan päätökset ovat luonteeltaan suosituksia. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan.

Tilausehtojen muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa tilaus- ja toimitusehtoja. Ehtojen muutoksista ei tiedoteta erikseen. Kutakin tilausta koskevat ehdot ovat saatavilla tilauksentekohetkellä Vaihtokapulan verkkosivuilla.

Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot ovat voimassa 31.10.2023 alkaen tehtyihin tilauksiin, ja ovat voimassa toistaiseksi.